ارتباط با من

مدیریت گروه رشته حسابداری

دانشجویان محترم میتوانند مشکلات آموزشی خود را  از طریق ایمیل زیر با اینجانب مطرح نمایند.

Email: bani984m@gmail.com

دکتر محمود بانی

اطلاعیه هاکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد