دکتر محمود بانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمود بانی

دکتر محمود بانی

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پست الکترونیک : m.bani@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر محمود بانی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده فنی مهندسی

سابقه فعالیت

مهارت ها

  • زبان روسی
   50%
  • زبان انگلیسی
   80%
  • زبان عربی
   50%